ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาป่าแมตในศูนย์พัฒนาป่าแมต
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมกิจกรร...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09-03-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ จัดงาน "11 ปี วันสถาปนา สถานบันการศึกษาเพื่อปวงชน วิทยาลัยชุมชนแพร่"
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา จัดงาน "...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09-03-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาลัยสีขาว ประจำปี 2559
ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09-03-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ ร่วมงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมจัด...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09-03-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ จัดนิทรรศการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักและหม้อห้อมของจังหวัดแพร่ และนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้ วิทยาลัยชุมชนแพร่”
ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
06-02-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์