คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก

หน้าหลัก

รายวิชาที่มีอยู่

  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  การจัดการและการใช้งานข้อมูล  การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์  ฝึกการสืบค้น 
    การสื่อความหมายและการนำเสนอ 
    บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล  คุณธรรม 
    จริยธรรม  ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงงานด้านธุรกิจ  ชุมชน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์  โดยฝึกการวิเคราะห์  ออกแบบ และพัฒนาระบบ


Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31