content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่ รับเกียรติบัตรด้านการบริหารงาน การเบิกจ่ายงบลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2558
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปร...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
30-10-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณและสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนแพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ นำโดย นายบุรินทร์ ตระการวนิช ผู้อำ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
15-10-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับถ้วยประทาน พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-09-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่  เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสามสถาบัน
เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเส...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-09-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในวันที่ 12 กันยายน 2558 ที่ หอประชุมอัจฉริยะ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-09-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์