ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการรำลึกพระคุณครู  ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ที่หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า นำโดย อุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงก...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-09-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ
วิทยาลัยชุมชนแพร่ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กลุ่มจิตอาสา กลุ่ม Little Help หน่วยงานภาค...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-08-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมกับชุมชนพระร่วง นำทีมโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วย คณาจารย์...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-08-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะอาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ ออกหน่วยกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กั...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-08-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้           ผ้าหม้อห้อมและผ้าพื้นเมือง จ.แพร่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดมห...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-08-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์