content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
แพร่โมเดล “มิติใหม่ทางการศึกษา” การบูรณาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ในวันที่ 8 ธ.ค.58 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก องค์การอุตสาห...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-01-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแพร่             ได้ระดับดีมาก
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา ก...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-01-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันที่ 3 พ.ย.58 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13-01-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ รับเกียรติบัตรด้านการบริหารงาน การเบิกจ่ายงบลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2558
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปร...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
30-10-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณและสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนแพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ นำโดย นายบุรินทร์ ตระการวนิช ผู้อำ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
15-10-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์