คลิปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

Flash Player Is Not Installed.


Either Flash Player is not installed or javascript is disabled.No HTML5 video capability. For best experience it is recommended that you download Flash Player from Adobe.


Get Adobe Flash player 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย ในหัวข้อ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างมีประสิ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
30-07-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมงานเกษตรสานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดองฯ
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรสานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดอง ของดี ช่อแฮ ป่าแดง ประจำปี ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-07-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ออกให้กิจกรรมบริการวิชาการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-07-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดครัวต้อนรับเชฟกระทะเหล็ก สร้างสรรค์อาหารไทย      กว่า 10 เมนูต้อนรับคณะนักธุรกิจจีน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดแพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมครัวแพร่สู่ตลาดสากลที่ค...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
23-07-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่เตรียมความพร้อมชาวแพร่สู่ประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดกิจกรรมบริการวิชาการ“อาเซียนสู่ชุมชน”ดำเนินการบริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์ ในโครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุข สู่...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18-07-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่