ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

แบบแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สิน

งานการเงิน
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
เชิญชวนเข้าร่วมเวิร์กช็อป “ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ” (Furniture for Aging Society)
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ TCDC เชียงใหม่ ชวนนักออกแบบ ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ และช่างฝีมือในจังหวัดแพร่ มาร่วมเรียนรู้แนวทางต่อยอด...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14-04-2017  |  งานไอที
วชช.แพร่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาป่าแมตในศูนย์พัฒนาป่าแมต
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมกิจกรร...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09-03-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ จัดงาน "11 ปี วันสถาปนา สถานบันการศึกษาเพื่อปวงชน วิทยาลัยชุมชนแพร่"
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา จัดงาน "...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09-03-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาลัยสีขาว ประจำปี 2559
ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09-03-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ ร่วมงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมจัด...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09-03-2017  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
แบบสอบถามงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์