content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่
งานวิจัยและวารสารทางวิชาการ

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 1

งานวิจัย

วารสารวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เล่มที่ 2

งานวิจัย
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
จังหวัดแพร่ สานแนวคิด องค์กรแห่งความสุข สู่ผู้ประกอบการในจังหวัด
ในวันนี้ (25 ก.พ.59) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ กล...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-02-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ออกหน่วยกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน
ในที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 15.00 น. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ออกหน่วยกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ในกา...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-02-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ออกหน่วยบริการวิชาการ
ในวันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2559 ) เวลา 08.00 - 15.00 น. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ออกหน่วยกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ในกา...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-02-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยชุมชน
ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นา...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-02-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่  เปิดครัวพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารในจังหวัดแพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ เปิดครัวฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 รุ่น...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-02-2016  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โพลสำรวจความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์