content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
23-04-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558
ในวันที่ 19 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมพระเพื่อนพระแพง วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับชุมชนศรี...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20-04-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ รดน้ำดำหัวขอพร สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558
เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ผู้บริหารและคณาจารย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20-04-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ ออกหน่วยบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุนใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อาจารย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-03-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่  เตรียมความพร้อมผู้นำชุมชน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย จัดโครงการ ค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ให้แก่เยาวชน ผู้นำ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-03-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่