content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่สนามบ่อน้ำร้อนแม่จอก ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-05-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ เปิดครัวฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารไทย 4 ภาค รุ่น2
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ เปิดครัวฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาหารไทย 4 ภาค รุ่น ที่...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21-05-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่  คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2 รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้เสนอ โครงการห่วงใยดูแลสุขภาพ พ่ออุ้ย แม่อุ้ย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น “โรงเรียนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยวิทยา” เข้าร่วมประกวดในโ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18-05-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน
ในวันที่ 27-29 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเด่นชัย ผู้นำชุมชนในอำเภอวังชิ้น จัดกิจกรรม...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
01-05-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
23-04-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่