PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่ เปิดฝึกอบรมครัวไทยสู่ครัวโลก
ในระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมอาหาร ณ ศูนย์ฝึกอบรมครั...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09-04-2014  |  งานไอที
วชช.แพร่ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก มจพ. ด้านงานไม้สักของจังหวัดแพร่
ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เกี่ยวกับ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
05-04-2014  |  งานไอที
วชช.แพร่ นำผลงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักต้นแบบ เข้าร่วมแสดงในงาน TIFF2014
ในวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ได้นำผลงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของกลุ่มต้นแบบ เข...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19-03-2014  |  งานไอที
วชช.แพร่ จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ณ หอประชุมองค์การ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
28-02-2014  |  งานไอที
วชช.แพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ ม.พัน12 และ ศูนย์วิทย์ฯเทศบาลเด่นชัย
วันที่ 11 มกราคม 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดซุ้มงานวันเด็กแห่งชาติ โดยปีนี้แบ่งจัด 2 สายที่ ม.พัน12 และ ศูนย์วิทย์ฯของเทศบาลเด่นชัย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
17-01-2014  |  งานไอที