content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนแพร่

งานวิชาการ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่


คลิปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

Flash Player Is Not Installed.


Either Flash Player is not installed or javascript is disabled.No HTML5 video capability. For best experience it is recommended that you download Flash Player from Adobe.


Get Adobe Flash player


 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2557
ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่น...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
17-11-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับชุมชนพระร่วงจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง “จุดผางปะติ๊ปติ๋นก๋า ปูจาแม...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
07-11-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
ทีม “วชช.แพร่ รักษ์ท้องถิ่น จิตอาสา”  คว้ารางวัล “ Gen A Spirit รวมพลคนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา ”
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้ส่งโครงการสื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาจากคนที่มีหัวใจพิเศษ บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22-10-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการการประกันคุณ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
26-09-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง
บุคลากรและคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง ” ในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในวันที่ 19 กันยายน 2557...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
03-11-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่