content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่


คลิปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

Flash Player Is Not Installed.


Either Flash Player is not installed or javascript is disabled.No HTML5 video capability. For best experience it is recommended that you download Flash Player from Adobe.


Get Adobe Flash player


 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
กิจกรรมการศึกษาแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ระหว่างบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดยนางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
02-03-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่  ออกหน่วยบริการวิชาการ “ผลิตสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผานมา อาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยอาจารย์มนัส จันทร์พวง เข้าร่วมเป็นวิทยากร...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
02-03-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 6“ชาละวันเกมส์”
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
02-03-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดครัวฝึกอบรมอาหารแล้ว
วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ เปิดครัวฝึกอบรมกิจกรรมฝึกอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร หลักสูตร ผู้ประกอบก...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12-02-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
กีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “วิทยาลัยชุมชนแพร่เกมส์ ครั้งที่ 9”
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใต้คำขวัญ “ กีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด วิทยาลัยชุมชนแพร่...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
03-02-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่